Kiválasztási teszt

Kiválasztáskor használja az esettaulmányban szereplő cég a Profil XT kompetencia tesztet egy olyan munkakörben, ahol korábban 40%-os volt a fluktuáció. Amikor nagyon kis mértékben "emelik a lécet" a munkaköri rátermettség mérésénél a korábbi kiválasztási döntésekkel összehasonlítva, az egy éven belül még mindig jól teljesítő (új) kollégák közel kétszerese marad meg az adott munkakörben. 

 

Az angol nyelvű esettanulmány erről az oldalról tölthető le.

A kiválasztás eredményességének javításához a Profiles minden esetben ún. normatív, "hard" kompetenciákat mérő teszt használatát javasolja. Az ilyen értékelő eszközök (kompetencia tesztek) megtérülésének elemzésekor egy-egy jelölt legalább 6-18 havi bérköltségéből és a kompetencia teszt árának összehasonlításából indulunk ki.

Milyen típusú kompetencia teszt segíti a legnagyobb mértékben a kiválasztási döntést? Mit mutat meg egy DISC teszt, és miért ajánljuk a DISC tesztet legfeljebb csak kiegészítésként a Profil XT mellé, ha kiválasztásról, előléptetésről, átszervezésről beszélünk? Önértékelésről szóló kérdőív, önismereti teszt ("ilyennek látom magam, ilyennek szeretném megmutatni magam") vagy egy objektív "assessment" segít inkább? Assessment center-t tervez?

A Profil XT kompetencia teszt kiválasztási jelentése a megfelelő jelölt megfelelő pozícióban történő elhelyezését szolgálja. Bemutatja a jelölt kognitív képességeit, viselkedésbeli tulajdonságait, szakmai érdeklődésének jellegét, illetve százalékos formában határozza meg a legjobb teljesítményt produkáló munkatársakkal és / vagy a vezetői elvárásokkal összevethető hasonlóság mértékét - a munkaköri rátermettséget. Interjúkérdés-javaslatokat tartalmaz a kiválasztási teszt eredménye az optimálistól eltérő kompetenciák még alaposabb feltérképezéséhez.

A Profiles tapasztalatai szerint - ami leginkább számít a kiválasztáskor, és ami a legpontosabban jelzi előre a jelölt beválását, és (nem utolsó sorban) kompetencia teszt segítségével pontosan, objektíven mérhető:

- a munkaköri rátermettség,

- az összeillés ("boss fit") a közvetlen vezetővel,

- az illeszkedés a csapatba ("team fit"), és

- az illeszkedés a vállalati kultúrába ("corporate fit").

A kompetencia tesztből származó információnak természetesen mindig csak 33%-ban szabad befolyásolnia a döntésünket! A maradék kétharmad: az interjún tapasztaltak - a kémia, illetve a referenciák - a múlt és a szakmai tapasztalat ellenőrézése ("background check").

Értékesítési tréning

Assessment Center

Kompetencia felmérés