Konfliktuskezelés

A Profil XT normatív értékelő eszköz (kompetencia teszt) segítségével érdemes vizsgálni három konfliktus-helyzetet a coaching oldaláról közelítve:

1. Konfliktus a vizsgált személyen belül (belső konfliktus)

2. Konfliktus két személy között

3. Konfliktus egy team tagjai között

 A Thomas-Kilmann-féle tipológiánál maradva (Komócsin Laura: Módszertani kézikönyv coachoknak és coaching szemléletű vezetőknek II. ), a Profil XT által feltérképezett 20 skálából csak kettőt emelünk itt ki:

konfliktuskezeles

 A kompetencia teszt 1-10 skáláján mért Önérvényesítés magas (8-10) értékei nagyfokú magabiztosságról, önbizalomról, célorientáltságról árulkodnak. A Profiles kimagasló teljesítményt felmutató menedzserek körében végzett, hazai kompetencia kutatásai szerint a klasszikus, általános vezetői karakter a 7-es értéktől felfelé kezdődik. Az 1-3 tartományban alacsony versenyszellemmel, kevés vezetői ambícióval, a mások ellenőrzése iránti alacsony igénnyel találkozunk.

A hasonló (normatív) skálán mért Alkalmazkodás az együttműködés fokmérője. A magas (8-10) értékekkel rendelkező emberek meggyőzése kevesebb energiát igényel, ők könnyebben fogadják el mások véleményét, magas (optimista) Hozzáállással párosulva ritkán kérdőjelezik meg mások szándékait. Az alacsony (1-3) alkalmazkodású emberek az átlagosnál kritikusabbak, gyakran szarkasztikusak, meggyőzésük több időt, energiát igényel, hajlamosak a kötözködésre.

Általában a magasabb Önérvényesítés alacsonyabb Alkalmazkodással, az alacsonyabb Önérvényesítés pedig magasabb Alkalmazkodással jár együtt. Ez azonban csak általában igaz, a normatív (a felnőtt lakossághoz viszonyító) Profil XT kompetencia teszt éppen azt teszi lehetővé, hogy egészen pontos stratégiákat dolgozzunk ki a konfliktuskezelésére.

Belső konfliktussal leggyakrabban akkor találkozunk, amikor a coachee Önérvényesítése és Alkalmazkodása is hasonló értékeket mutat. Ha mindkettő az alacsonyabb tartományba esik, az illető inkább magában puffog, mintsem hogy kifejezze ellenvéleményét. Ha mindkét érték az átlagosnál (5-6) egyformán magasabb, akkor a coachee egy tárgyalási helyzetben ugyan alapvetően win-win helyzetre törekszik, de végül mégis éppen idő előtt fog engedni a saját álláspontjából.

Szélsőségesen különböző Önérvényesítéssel és Alkalmazkodással rendelkező kollégák konfliktusa gyakran igényel moderálást akár egy szervezeten kívüli szereplő (pl. coach, mediátor részéről), akár egy mindkettejük által elfogadott felettes vezető vagy vezető-társ (peer) részéről.

Ügyfelünknél megtörtént eset, amikor a kevésbé asszertív kolléga – „minden bátorságát összeszedve” – éppen benyitni készül a nála asszertívabb vezetőhöz, de még az ajtón kopogás előtt vesz egy nagy levegőt. Ebben a pillanatban kicsapódik az ajtó, kilép a kolléga, és ahelyett, hogy beinvitálná magához a másikat, csak annyit kérdez, hogy „Miért jöttél?”. Hogyan kell ezekre a helyzetekre felkészülnie akár az egyik, akár a másik félnek? Milyen praktikus javaslatokkal éljen ilyenkor egy coach?

A Profil XT kompetencia felmérés kipróbálásával kapcsolatban várjuk érdeklődését!

© Székely Gábor, AC Expert Kft., SBP @ Profiles International Hungary Kft.

 

 

 

 

 

Értékesítési tréning

Assessment Center

Kompetencia felmérés